Fotogaléria

Priestory a pracovníci KPZP
Nová galéria
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Ohradzany
Futbalový turnaj o pohár starostky obce Ohradzany

2.RP - Projekt revitalizácie krajiny Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Baškovce

Stavanie Mája 2016