Samospráva

Kontaktné údaje:    
                                    OBEC   BAŠKOVCE
                                    Baškovce 37
                                    067 23 Baškovce
                                    IČO: 00322806
                                    DIČ: 2021232444
                                    Číslo telefónu: 057/7880236

Starosta obce:          František Bazar        
                                 

Pracovníčka:               Alica Macková

Email:             obec.baskovce.he@gmail.com