Aktuality

2. Projekt revitalizácie krajiny - Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Baškovce

Fotogaléria k danej problematike zverejnená v časti fotogaléria s príslušným názvom.